Konkurs Fotograficzny “KWIATY I PSZCZOŁY”

Konkurs Fotograficzny “KWIATY I PSZCZOŁY” do 31 maja 2023


Zgloszenia do 31 maja 2023. Zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie Fotograficznym “KWIATY I PSZCZOŁY”. Udział mogą wziąć uczniowie szkół specjalnych (podstawowych i ponadpodstawowych), wykonując prace tematyczną jako zdjęcie, lub montaż zdjęć o zadanej tematyce. Uczniowie ze szkół podstawowych mogą mieć wsparcie osoby dorosłej w realizacji tej pracy.

CELE KONKURSU:
1) rozwijanie kreatywności i artyzmu w dziedzinie fotografii – sposób ukazania tematu
2) rozwijanie warsztatu pracy w fotografii przyrodniczej, praca z aparatem w naturze
3) zainteresowanie różnymi technikami fotograficznymi, obróbka i retusz zdjęć
4) stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk
przyrodniczych

Przedmiotem konkursu są prace fotograficzne, lub praca powstałe w wyniku połączenia fotografii ze sobą realizowane w ogólnodostępnym formacie jpg i rozmiarze nie mniejszym niż standard FHD (1920×1080). Obraz musi być czytelny z zachowaniem dobrej jakości (niska kompresja, wysoka rozdzielczość). Niskiej jakości prace nie będą brały udziału w konkursie. Możliwa jest modyfikacja, edycja zdjęcia w szerokim zakresie. Można łączyć ze sobą kilka zdjęć celem uzyskania tematu głównego konkursu. Należy jednakże dołączyć bez żadnych modyfikacji wszystkie oryginały zdjęć wykorzystanych w tej pracy. Osobom młodszym (szkoła podstawowa) w montażu i wykonaniu zdjęć mogą pomagać opiekunowie, rodzice, lub osoby ich wspierające, prowadzące z nimi zajęcia artystyczne. Osoby z kategorii szkoła ponadpodstawowa pracują wyłącznie samodzielnie. Mile widziany dołączony krótki opis pracy.

Strona konkursu fotograficznego: https://soswdnr.pl/konkurs-fotograficzny-kwiaty-i-pszczoly/