Konkurs fotograficzny Temat Rzeka

Konkurs fotograficzny Temat Rzeka do 6 stycznia 2020


Zgłoszenia do 6 stycznia 2020. „Przyroda i krajobraz” oraz „Człowiek i rzeka” to dwa tematy, o których możecie opowiedzieć za pomocą Waszych zdjęć. Ważne, by zdjęcia zostały zrobione na obszarach, wskazanych na poniższej mapie. Są to miejsca, które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć. Pokażmy ich piękno, pokażmy, że warto je chronić.

Tematem konkursu jest przyroda rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi – które planowana droga wodna E40 może nieodwracalnie zniszczyć oraz relacje człowiek – rzeka na tym obszarze (wg. mapy stanowiącej załącznik nr 1 do regulaminu).

Cele konkursu: – udokumentowanie dziedzictwa przyrodniczego rzek i dolin Wisły, Bugu, Wieprza, Tyśmienicy, Bystrzycy i Wilgi,
– udokumentowanie działalności człowieka związanej z rzekami i ich dolinami,
– promocja tych miejsc jako ekosystemów przyrodniczo cennych i – jako takich – korzystnych dla człowieka,
– prowadzenie kampanii przeciwko budowie drogi wodnej E40, w tym edukacja na temat zagrożeń, jakie niesie planowane przekształcenie tych rzek w żeglowną drogę wodną E40 oraz na temat korzyści, jakie niosą dzikie naturalne rzeki i ich doliny.

Nagrody:

– Przyroda i krajobraz – przewidywane nagrody i wyróżnienia: miejsca: I (o wartości minimum 800 zł), II (o wartości minimum 500 zł), III (o wartości minimum 200 zł) oraz 5 wyróżnień (dyplom, upominek).
– Człowiek i rzeka – przewidywane nagrody i wyróżnienia: miejsca: I (o wartości minimum 800 zł), II (o wartości minimum 500 zł), III (o wartości minimum 200 zł) oraz 5 wyróżnień (dyplom, upominek).

Oceny prac w kategoriach głównych dokona komisja konkursowa powołana przez organizatora. W skład jury wchodzić będą m.in. przedstawiciele ZPFP oraz organizatora. Procedura prac komisji jest niejawna, a decyzja ostateczna i prawnie wiążące dla uczestników/czek konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://otop.org.pl/2019/11/21/zglos-zdjecie-na-konkurs-temat-rzeka-do-6-stycznia-2020/