Konkurs fotograficzny „Zdjęcie roku 2022”

Konkurs fotograficzny „Zdjęcie roku 2022” do 11 listopada


Zgloszenia do 11 listopada 2022. Celem konkursu jest popularyzacja fotografii, rozwój aktywności artystycznej oraz integracja środowiska fotograficznego. Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest on zarówno do amatorów, jak i osób zajmujących się profesjonalnie fotografią.

Konkurs adresowany jest do wszystkich fotografujących z podziałem na dwie kategorie:
– dzieci i młodzież do lat 18 (M)
– dorośli (D)

Każdy autor może przedstawić do konkursu maksymalnie trzy zdjęcia. Wcześniejsze wystawianie tych zdjęć w innych konkursach, a nawet przyznane nagrody nie są przeszkodą do uczestnictwa w tym konkursie.

Nagrody:

Zwycięzca konkursu „Zdjęcie roku” w kategorii dorośli otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1000 zł, zaś w kategorii dzieci i młodzież: 500 zł. Organizatorzy przewidują wyróżnienia i nagrody rzeczowe dla pozostałych wyróżnionych prac.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ztf.pl/aktualnosci/550,1,ruszamy-z-konkursem-zdjecie-roku-2022