Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI

V Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI do 30 września 2022


Zgłoszenia do 30 września 2022. DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION 2022 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy. Naszym celem jest wspólne stworzenie panoramy przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

Nagrody:

Nagroda I – Nagroda Prezydenta Miasta Kielce – 5.000 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda II – BWA w Kielcach – 2000 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda III – Wodociągów Kieleckich – 1500 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video – 1500 PLN (lub równowartość w EUR)
Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu – 2000 zł (lub równowartość w EUR) – za fotografię polskiego krajobrazu
5 wyróżnień – medali DEFINICJA PRZESTRZENI / SPACE DEFINITION

Strona konkursu fotograficznego: https://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/5-miedzynarodowe-biennale-fotografii-definicja-przestrzeni-space-definition-2022