Konkurs fotograficzny Żywioł Folkloru – do 30 września 2018


Zgłoszenia do 30 września 2018. W tym roku Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich świętuje swoje Złote Gody. Przez pół wieku skupiał on górali z całego świata, miłośników i znawców folkloru oraz mieszkańców i turystów wokół jednej idei – pielęgnowania i kultywowania dziedzictwa przodków i dzielenia się z innymi bogactwem góralskiej tradycji. Podczas tej szczególnej edycji Festiwalu zachęcamy uczestników konkursu, aby na fotografiach oddać klimat jubileuszu, a także przyjrzeć się towarzyszącym Festiwalowi twórcom ludowym, kunsztowi ich pracy oraz pięknym artystycznym wyrobom.

Nagrody:

Kategoria 1. Nagroda pieniężna dla zwycięzcy o wartości 1.500 zł oraz organizacja autorskiej wystawy zdjęć o tematyce festiwalowej.
Kategoria 2. Nagroda pieniężna dla zwycięzcy o wartości 1.000 zł
W obu kategoriach możliwe są dodatkowe nagrody ufundowane przez partnerów i patronów konkursu oraz gadżety i wydawnictwa Zakopiańskiego Centrum Kultury.

Strona konkursu fotograficznego: festiwale.zakopane.pl/2018/festiwal-folkloru/aktualnosci/konkurs-fotograficzny-zywiol-folkloru