Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO 2018 – do 21 października 2018


Zgłoszenia do 21 października 2018. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” już po raz 26 zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO. Przedmiotem Konkursu są zdjęcia przedstawiające przyrodę Polski – dziko występujące rośliny, grzyby i zwierzęta lub ciekawe przyrodniczo miejsca.

Od ćwierć wieku corocznie w Konkursie FOTO-EKO bierze udział kilkuset miłośników fotografii zafascynowanych naszą rodzimą przyrodą, w tym wielu uznanych fotografików. Z kilkudziesięciu najlepszych nadesłanych prac powstanie wystawa pokonkursowa, która przez rok będzie wędrować po rozmaitych szkołach, urzędach, muzeach przyrodniczych i innych placówkach. Jej zasadniczy cel to uwrażliwienie na naszą rodzimą przyrodę, popularyzacja wiedzy przyrodniczej oraz rozwijanie i kształtowanie postaw przyjaznych naturze.

Partnerem głównym tegorocznej edycji Konkursu jest Fundacja VEOLIA POLSKA, wspólnie z którą PTOP „Salamandra” realizuje działania związane z ochroną dzikiej przyrody w Poznaniu. Patronat medialny nad Konkursem sprawuje Foto-Kurier oraz Magazyn Przyrodniczy „Salamandra”.

Nagrody:

Laureaci sami wybierają nagrody rzeczowe (sprzęt fotograficzny lub turystyczny) o wartości:
– do 700 zł (I miejsce),
– do 600 zł (II miejsce),
– do 500 zł (III miejsce).

Strona konkursu fotograficznego: www.salamandra.org.pl/component/content/article/60-konkursfotoeko/1173-foto-eko-2018-mona-ju-zgasza-zdjcia.html?directory=137