Konkurs Fotografii ZESTAW

Konkurs Fotografii ZESTAW do 1 lipca 2020


Zgłoszenia do 1 lipca 2020. Konkurs ma charakter otwarty. Do konkursu można zgłaszać wyłącznie zestawy zdjęć.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach:

• Fotografia reportażowa
Fotograficzna rejestracja czasu i miejsca w którym żyjemy. Ważne problemy społeczne. Osobisty stosunek autora do rzeczywistości. Reportaż, dokument, fotografia publicystyczna.

• Fotografia poszukująca
Poszukiwanie nowych środków fotograficznego wyrazu otaczającego nas świata, ludzi, myśli, doznań, wrażeń itp. Rozważania formalne, poszukiwania w obszarach struktury obrazu fotograficznego, wizualnej rzeczywistości.

W każdej kategorii można zgłosić maksymalnie 4 zestawy.

Nagrody:

Grand Prix: medal i 5.000 zł

• Fotografia reportażowa:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł

• Fotografia poszukująca:
I miejsce – 1.500 zł
II miejsce – 1.000 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://sok.com.pl/xxvi-miedzynarodowy-konkurs-fotografii-zestaw-2020/