konkurs-im-tomasza-ogrodowczyka-przebudzenie-wiosny-2022

Konkurs im. Tomasza Ogrodowczyka „Przebudzenie wiosny” do 29 kwietnia 2022


Zgloszenia do 29 kwietnia 2022. Celem konkursu jest upowszechnienie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki. Tematem zdjęć jest szeroko rozumiane „przebudzenie wiosny”, które ze względu na swoją uniwersalność może przybierać wiele znaczeń, często symbolicznych i niejednoznacznych. Fotografie powinny przedstawiać piękne, niepowtarzalne, ciekawe miejsca, obiekty lub detale przedstawiające bogactwo natury lub życie codzienne (rośliny, zwierzęta, krajobraz, ludzie).

Wiosna to pora roku, podczas której otaczający nas świat budzi się do życia, słońce świeci coraz mocniej, a dni są coraz dłuższe. Aura optymistycznie nastraja do rzeczywistości i stanowi natchnienie do działania.

Nagrody:

W celu przeprowadzenia konkursu Organizator powoła profesjonalną komisję konkursową.

Laureaci I, II, III miejsca każdej kategorii zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi. Łączna pula nagród wynosi 3000,00 zł oraz nagrody rzeczowe. O podziale nagród decyduje Jury.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpi 9 maja 2022 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora.

Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w dniu 20 maja 2022 r. w Kwileckim Centrum Kultury i Edukacji.

Strona konkursu fotograficznego: https://ckie.kwilcz.pl/ogolnopolski-konkurs-fotograficzny-im-tomasza-ogrodowczyka-przebudzenie-wiosny.html