Konkurs Łódź Miastem Talentów

Konkurs: Łódź Miastem Talentów – do 31 marca 2019


Zgłoszenia do 31 marca 2019. Organizatorem Konkursu jest Akademicki Ośrodek Inicjatyw Artystycznych z siedzibą w Łodzi. Celem Konkursu jest wspieranie poszukujących, twórczych młodych talentów. Osób, które poprzez autorskie i kreatywne działania w szczególności o charakterze artystycznym chcą zamanifestować emocje dotyczące pojęcia wolności własnej, ale też wolności drugiego człowieka.

Przedmiotem Konkursu jest realizacja projektu w jednej z trzech kategorii konkursowych:
a. Dziennikarskiej;
b. Fotograficzno-filmowej;
c. OFF.

Kategoria Fotograficzno-filmowa: pomysł na formę filmową, cykl zdjęć lub inne prace bazujące na technikach fotograficznych. Należy zwrócić uwagę na wiele możliwości w sposobie przekazywania treści, jakie oferuje film (np. film żywego planu, animacja, film dokumentalny, inne gatunki filmowe) oraz fotografia (fotografia analogowa, otworkowa, cyfrowa, artystyczna itp.).

Projekt musi wiązać się z hasłem tegorocznej edycji Konkursu, którym jest „Wolność moja i twoja”.

Uczestnik zgłaszając się do Konkursu przedstawia we wczesnej fazie realizacji, lub sam pomysł na projekt, który następnie będzie rozwijał w czasie warsztatów konkursowych, by na koniec zaprezentować go przed Jury.

Organizatorzy oczekują pomysłowego i twórczego podejścia do przedmiotu Konkursu w każdej z kategorii. Należy pamiętać, by traktować każdą z kategorii szeroko i z dużą kreatywnością.

Nagrody:

Laureatom każdej kategorii przyznane zostaną nagrody pieniężne:
a. pierwsze miejsce: 1 500 PLN;
b. drugie miejsce: 1 000 PLN;
c. trzecie miejsce: 500 PLN.

Oprócz nagród pieniężnych przyznane zostaną nagrody dodatkowe o charakterze niematerialnym, zależne od rodzaju rozwijanych projektów. Będą to przykładowo: publikacja na łamach łódzkich mediów (prasa, radio), pokaz filmu w telewizji, wystawa fotografii i/lub projektu w jednej z łódzkich galerii czy ekwiwalent dostosowany do rodzaju projektu. Do nagród mogą zostać przyznane nagrody dodatkowe ufundowane przez Sponsorów, Partnerów, Organizatora. Nagrody rzeczowe zostaną wręczone osobiście podczas Gali Finałowej.

Strona konkursu fotograficznego: https://miastotalentow.files.wordpress.com/2019/02/regulamin_c581mt_2019.pdf