Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie

Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie do 30 września 2020


Zgłoszenia do 30 września 2020. Fundacja Genshagen rozpisuje w 2020 roku polsko-niemiecko-francuski konkurs fotograficzny poświęcony tematowi „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. Zaproszenie do uczestnictwa skierowane jest do fotografów w wieku 18 – 35 lat z Polski, Niemiec i Francji, którzy chcieliby skonfrontować się z zagadnieniem sąsiedztwa i zaprezentować swoje punkty widzenia. Serie fotografii (6–12 prac) dotyczące tematu „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie” można przesyłać do Fundacji Genshagen.

Fundacja Genshagen realizuje w ciągu dwóch kolejnych lat temat przewodni „Kształtowanie spójności – sąsiedztwo w Europie”. W ramach różnych projektów zostaną przeanalizowane pytania, w jaki sposób wzmacniać można sąsiedztwo jako kompetencję istotną dla funkcjonowania Europy, jak wspierać utrwalanie więzi między sąsiadami i jak w perspektywie długoterminowej rozwijać spójność w społeczeństwach. Interesująca jest przy tym szeroko pojęta problematyka sąsiedztwa, obejmująca zarówno państwa, jak i regiony i miasta, grupy społeczne oraz jednostki w kontekście europejskim.

Czym jest sąsiedztwo? Kwestię tę zarysowują następujące bloki tematyczne:

Sąsiedztwo i globalizacja

– W jaki sposób globalizacja i digitalizacja zmieniają charakter i praktykę sąsiedztwa?
– Jak przez pokolenia zmieniało się postrzeganie kwestii sąsiedztwa?

Sąsiedztwa wewnątrzspołeczne

– Nasze społeczeństwa cechuje wzrost różnorodności, pojawiają się nowe formy wewnątrzspołecznych sąsiedztw. Jakie podobieństwa i jakie różnice występują w tym kontekście w krajach Trójkąta Weimarskiego?
– U obywateli zwiększa się skłonność do definiowania swojej tożsamości przez cechy etniczne lub religijne. Skutkuje to silniejszym akcentowaniem granic wśród sąsiadów funkcjonujących w jednym społeczeństwie. W jakim stopniu zjawisko to można zaobserwować w Polsce, Francji i Niemczech, krajach Trójkąta Weimarskiego?
– Metropolie w coraz większym stopniu przyciągają inwestycje gospodarcze, a liczba ludności w nich stale wzrasta. Jak w krajach Trójkąta Weimarskiego kształtują się sąsiedztwa metropolii i obszarów wiejskich?

Nagrody:

– Pierwsze, drugie i trzecie miejsce: po 2000 €
– Trzy nagrody wsparcia w wysokości 500 €

Strona konkursu fotograficznego: http://www.stiftung-genshagen.de/pl/fotowettbewerb2020.html