jan-pawel-ii-i-co-dalej-2020

„Jan Paweł II. I co dalej?” do 12 października 2020


Zgłoszenia do 12 października 2020. Ogólnopolski konkurs fotograficzny ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy.

Na Konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do Konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Jury ma prawo do nieprzyznania lub innego podziału nagród. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania Konkursu bez podania przyczyn oraz do niewyłonienia zwycięzcy.

Nagrodzone i wyróżnione fotografie przechodzą na własność Organizatora z zachowaniem przez laureatów Konkursu osobistych praw autorskich.

Nagrody:

I nagroda 1500,- zł
II nagroda 1200,- zł
III nagroda 1000,- zł

Strona konkursu fotograficznego: http://jp2.krakow.pl/konkurs-fotograficzny/