Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny

„Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny” do 30 września 2021


Zgłoszenia do 30 września 2021. Fundacja Szkół Sióstr Nazaretanek w Warszawie zaprasza do udziału w VI edycji Konkursu Fotograficznego „Najciekawsze zakątki naszej ojczyzny”.

Podstawowym celem konkursu jest promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny; rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny; rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności oraz prezentacja twórczości młodzieży w dziedzinie fotografii.

Tematem fotografii powinny być niezwykłe krajobrazy, zabytki i urokliwe miejsca naszej Ojczyzny. Mogą to być miejsca dotąd nieznane lub mniej znane, ale wykonane w niestandardowych ujęciach, prezentujące w ciekawy i niekonwencjonalny sposób ich walory.

Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych:

Szkoła podstawowa (kl. IV-VIII)
Szkoła średnia

CELE KONKURSU
•Promowanie piękna naszego kraju oraz odkrywania niezwykłych zakątków naszej Ojczyzny.
•Rozbudzanie wśród młodzieży zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny.
•Rozwijanie umiejętności obserwacji, wrażliwości artystycznej, inwencji twórczej i kreatywności.
•Prezentacja twórczości dzieci i młodzieży w dziedzinie fotografii.

Nagrody:

Wszystkie zdjęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury powołanego przez Organizatora.Jury dokonuje oceny po zakończeniu okresu trwania Konkursu biorąc pod uwagę wartość artystyczną, jakość i oryginalność nadesłanych fotografii. Spośród nadesłanych prac Jury wybierze prace, kto re zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce.Jury wybierze rowniez prace wyróżnione – o ilości tych prac Jury zadecyduje podczas obrad.Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Laureaci zostaną powiadomieni o terminie i sposobie wręczenia nagród drogą telefoniczną lub przez e-mail. Zwycięzcy otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu odbędzie się wystawa prac konkursowych.

Strona konkursu fotograficznego: http://nazaretankifundacja.pl/konkurs_VIedycjaKonkursuFotograficznego.html