Perły Polskiej Przyrody

Perły Polskiej Przyrody do 16 października 2020


Zgłoszenia do 16 października 2020. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Perły Polskiej Przyrody”.
Konkurs fotograficzny ma na celu prezentację różnorodności przyrodniczej Polski poprzez przybliżenie szerokiemu gronu odbiorców walorów przyrodniczych naszego kraju. Fotografia staje się nie tylko relacją z obserwacji natury i fascynacji zjawiskami przyrodniczymi, ale także osobistą narracją łączącą niezwykłości świata przyrody z artystyczną wrażliwością i umiejętnością przekazywania obrazu za pomocą obiektywu aparatu fotograficznego dającego możliwość podziwiania niesamowitych przedstawień natury.
Zachęcamy Państwa do włączenia się w tą niecodzienną inicjatywę jaką jest promocja różnorodności polskiej przyrody. Gorąco liczymy na Państwa zaangażowanie, wierząc, że będzie to także okazja do promocji własnej twórczości artystycznej.

Organizatorem Konkursu jest Wdecki Park Krajobrazowy ul. Rynek 11A, 86-150 Osie.

Konkurs ma charakter otwarty, skierowany jest do wszystkich fotografujących, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, zamieszkałych na terenie Polski, powyżej 16 roku życia.

Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców lub przedstawicieli ustawowych.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

Przedmiotem konkursu są fotografie przedstawiające dziko występującą przyrodę Polski.

Tematyka konkursu obejmuje następujące kategorie: grzyby, rośliny, owady i pajęczaki, ptaki, zwierzęta oraz krajobrazy.

Do konkursu nie należy zgłaszać zdjęć przedstawiających zwierzęta domowe, zwierzęta sfotografowane w zoo czy innej hodowli, albo rośliny lub grzyby w warunkach uprawy.

Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione w konkursie otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy w poszczególnych kategoriach: grzyby, rośliny, owady i pajęczaki, ptaki, zwierzęta, krajobrazy.

Strona konkursu fotograficznego: parki.kujawsko-pomorskie.pl/wpk/wpk-konkurs-foto/wpk-konkurs-foto-regulamin