Portret Prawdziwy

Portret Prawdziwy do 12 września 2020


Zgłoszenia do 12 września 2020. Weź udział w ósmej edycji międzynarodowego konkursu fotograficznego, pod tytułem Portret Prawdziwy adresowanego do wszystkich pasjonatów fotografii portretowej!

Przedmiotem konkursu są wyłącznie zdjęcia portretowe. Konkurs ma na celu wyłonienie 30 najlepszych portretów na świecie.

W celu zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń oraz wyłonienia laureatów, powołana została Komisja Konkursowa (zwana dalej Jury) w składzie: Adam Polański, Paweł Brzeziński, Michał Buddabar, Marek Lapis, Tytus Popławski.

Nagrody:

• I miejsce – 2.000 zł brutto
• II miejsce – 1.200 zł brutto
• III miejsce – 800 zł brutto
• laureaci wszystkich wyróżnionych prac otrzymają pamiątkowe medale. Wszystkie prace zakwalifikowane do II etapu wezmą udział w wystawie pokonkursowej.

Strona konkursu fotograficznego: https://portretprawdziwy.nowytomysl.pl/