Ogólnopolski konkurs fotograficzny Z obiektywem po Europie

III Ogólnopolski konkurs fotograficzny Z obiektywem po Europie – do 25 kwietnia 2019


Zgłoszenia do 25 kwietnia 2019. III ogólnopolski konkurs fotograficzny pt. „Z obiektywem po Europie”, jest zorganizowany przez Stowarzyszenie „Zakorzenieni w kulturze” przy współudziale Domu Kultury „Sokół” oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w Strzyżowie pod patronatem Burmistrza Strzyżowa.

Konkurs skierowany jest do profesjonalistów i amatorów w dwóch grupach wiekowych. Udział w nim może wziąć każdy fotograf, miłośnik energii, który lubi kreować wizerunki tematyczne.

Celem konkursu jest propagowanie wartości artystycznych i piękna europejskiej rzeczywistości zamkniętych w kadrze. Fotografia i jej walor powinny w sposób oczywisty oddziaływać na uczucia i wywoływać emocje u widza, popularyzując sztukę fotografii.

Na konkurs należy nadsyłać wyłącznie prace autorskie, które nie uczestniczyły w żadnym innym konkursie i nie były nigdzie publikowane ani prezentowane. Nie dopuszcza się do konkursu prac będących fotomontażem oraz prac o niskiej jakości technicznej.

Nagrody:

– W grupie I do lat 18 dla młodzieży 3 atrakcyjne nagrody rzeczowe.

– W grupie II dla dorosłych:
I miejsce – bon o wartości 1 000 zł
II miejsce – bon o wartości 500 zł
III miejsce – bon o wartości 300 zł.

– Organizator przewiduje możliwość przyznania wyróżnień i nagród specjalnych.

Strona konkursu fotograficznego: http://zakorzenieniwkulturze.pl/wydarzenie/iii-ogolnopolskim-konkursie-fotograficzny-z-obiektywem-po-europie/