Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego

„Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” do 4 maja 2022


Zgłoszenia do 4 maja 2022. Wojewoda Kujawsko-Pomorski serdecznie zaprasza miłośników przyrody i fotografii, którzy ukończyli 16 rok życia, do udziału w kolejnej edycji konkursu fotograficznego pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych w ciągu minionego roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu Kujaw i Pomorza.

Celem Konkursu jest promocja i wspieranie ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także zachęcenie uczestników do obserwacji środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach realizacji tego celu podczas konkursu zostaną wyłonione najciekawsze fotografie interpretujące temat w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujące najwyższą jakość techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.

Zwieńczeniem konkursu będzie przyznanie cennych nagród rzeczowych oraz umieszczenie zwycięskich fotografii i nazwisk laureatów w publikacjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, m.in. w albumie.

Nagrody:

Grand Prix Konkursu – nagroda rzeczowa o wartości 2.000 zł
Nagroda Specjalna Jury Konkursu dla wyróżniającego się autora lub pracy – nagroda rzeczowa o wartości 1.500 zł
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.800 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.600 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.400 zł
wyróżnienia – 8 nagród rzeczowych o wartości po 600 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego—konkurs-fotograficzny-wojewody–edycja-2022