„Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego” do 3 maja 2023


Zgłoszenia do 3 maja 2023. Tematem Konkursu jest „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

Celem Konkursu jest promocja i wspieranie ochrony unikalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych województwa kujawsko-pomorskiego, a także zachęcenie uczestników do obserwacji środowiska naturalnego i rozwój świadomości ekologicznej społeczeństwa. W ramach realizacji tego celu podczas konkursu zostaną wyłonione najciekawsze fotografie interpretujące temat w sposób nowatorski i kreatywny, a jednocześnie reprezentujące najwyższą jakość techniczną, kompozycyjną oraz artystyczną.

Do konkursu można zgłosić nie więcej niż 15 prac fotograficznych wykonanych w ciągu minionego roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Spośród zgłoszonych fotografii zostanie wyłonionych do 220 najciekawszych prac, które w najbardziej atrakcyjny i oryginalny sposób przedstawiać będą piękno i różnorodność przyrody i krajobrazu regionu województwa kujawsko-pomorskiego.

Nagrody:

Grand Prix Konkursu – nagroda rzeczowa o wartości 2.000 zł
Nagroda Specjalna Jury Konkursu dla wyróżniającego się autora lub pracy – nagroda rzeczowa o wartości 1.500 zł
I miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.800 zł
II miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.600 zł
III miejsce – nagroda rzeczowa o wartości 1.400 zł
wyróżnienia – 8 nagród rzeczowych o wartości po 800 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.gov.pl/web/uw-kujawsko-pomorski/przyroda-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego—konkurs-fotograficzny-wojewody–edycja-2023