Konkurs fotograficzno - krajoznawczy

Konkurs fotograficzno – krajoznawczy do 31 października 2021


Zgloszenia do 31 października 2021. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficzno – krajoznawczym „4 pory roku”, edycja I – Kapliczki ziemi krośnieńskiej.

Najważniejsze założenia konkursowe:
Konkurs ma zasięg ogólnopolski i zostanie przeprowadzony w następujących kategoriach wiekowych:
– osoby urodzone w latach 2002 – 2007,
– osoby urodzone przed 2002 rokiem.

Nagrody:

Jury przyznana 6 nagród głównych – finansowych (w obu kategoriach, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce) oraz po 3 wyróżnienia w każdej kategorii w postaci nagród rzeczowych. Łącznie nagrodzonych zostanie 12 zdjęć. Dodatkową nagrodą dla wszystkich zwycięzców będzie kalendarz na 2022 rok. Wysokość nagrody finansowych w każdej z dwóch kategorii będzie wynosiła:

a) I miejsce – 600 zł
b) II miejsce – 300 zł
c) III miejsce – 150 zł

Strona konkursu fotograficznego: https://www.etnocentrum.pl/pl/post/konkurs-fotograficzno-krajoznawczy