sztukograf-2021

„Sztukograf” do 20 czerwca 2021


Zgłoszenia do 20 czerwca 2021. Zapraszamy do udziału w I edycji Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego „Sztukograf”, organizowanego przez Fundację Sztukowirówka – centrum inicjatyw artystycznych. Celem Konkursu jest popularyzacja kreatywnego podejścia do fotografii i odkrywanie nowych talentów. Konkurs ma charakter otwarty. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć w nim udział za pisemną zgodą rodziców lub ich opiekunów prawnych. Udział w Konkursie jest bezpłatny. Oceny prac dokona Jury w składzie: Julia Boros, Natalia Żuk i Piotr Januszewski.

Nagrody:

a) I miejsce – bon o wartości 150 zł do sklepu Empik, unikatowa statuetka dla laureata I miejsca, możliwość zajęcia fotela jurora w kolejnej (drugiej) edycji Konkursu;

b) II miejsce – bon o wartości 100 zł do sklepu Empik, unikatowa statuetka dla laureata II miejsca;

c) III miejsce – bon o wartości 50 zł do sklepu Empik, unikatowa statuetka dla laureata III miejsca.

Organizator i Jury zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych Wyróżnień i zmiany podziału wysokości nagród.

Strona konkursu fotograficznego: https://sztukowirowka.pl/i-konkurs-fotograficzny-sztukograf-zapowiedz/