Tradycja w obiektywie

Konkurs fotograficzny „Tradycja w obiektywie” – do 31 października 2019


Zgłoszenia do 31 października 2019. Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć. Konkurs jest kierowany do fotografów amatorów.

Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Laureaci otrzymają odpowiednio:
I miejsce – 1100 zł + karnet na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2019.
II miejsce – 500 zł + karnet na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2019.
III miejsce – 400 zł + karnet na XXIX Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2019.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.mikolajki.folk.pl/?f=2019,inne-konkursy