Tradycja w obiektywie

„Tradycja w obiektywie” do 31 października 2021


Zgłoszenia do 31 października 2021. Organizatorem jest Stowarzyszenie Animatorów Ruchu Folkowego z siedzibą w Lublinie.

Oczekujemy zdjęć mających na celu popularyzację folkloru oraz przedstawienie zjawisk współczesnych inspirowanych kulturą tradycyjną. Zdjęcia powinny być pojedynczymi i samodzielnymi kadrami, nie cyklem zdjęć.

Fotografie oceniać będzie powołane przez Organizatora jury, które zadecyduje o przyznaniu nagród oraz wytypuje prace na wystawę pokonkursową. Decyzje jury będą ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników konkursu. Organizator daje dostęp członkom jury do danych Uczestników konkursu i zobowiązuje ich do zachowania poufności pozyskanych danych. Decyzje jury będą ostateczne i wiążące dla wszystkich uczestników konkursu.

Nagrody:

I miejsce – 700 zł + karnet na XXXI Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej „Mikołajki Folkowe” 2021.
II miejsce – 500 zł
III miejsce – 300 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://www.mikolajki.folk.pl/?f=2021,inne-konkursy