Vintage Grand Prix

Vintage Grand Prix do 15 lipca 2020


Zgłoszenia do 15 lipca 2020. Organizatorem Konkursu VINTAGE GRAND PRIX jest Fundacja FARBIARNIA. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszych projektów, które zostaną zaprezentowane w Programie Konkursu w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

Konkurs ma charakter otwarty. Do nadsyłania prac Organizator zaprasza wszystkich fotografów: studentów i absolwentów szkół artystycznych, amatorów, freelancerów z całego świata.

Zdjęcia nadesłane do konkursu powinny być wykonane w technikach tradycyjnych: fotografia z kliszy, fotografia z błony, polaroid, camera obscura, dagerotypia, mokra płyta kolodionowa, kalotypia, cyjanotypia, i inne. Zgłaszać można jedynie zwarte cykle fotograficzne (minimum 7 fotografii). Komisja nie będzie rozpatrywała pojedynczych fotografii.

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony tylko jeden cykl fotograficzny, który jest indywidualnym projektem Uczestnika konkursu (do konkursu nie mogą być dopuszczone zbiorowe wystawy kuratorskie).

Nagrody:

Spośród Uczestników Konkursu wybranych zostanie trzech finalistów. Zwycięzca VINTAGE GRAND PRIX otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2500 zł brutto. Zdobywca drugiego miejsca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 1500 zł brutto, natomiast zdobywca miejsca trzeciego 1000 zł brutto. Warunki i sposób przekazania nagrody zostaną określone w odrębnych umowach. Ponadto jury zastrzega sobie prawo do przyznania wyróżnień honorowych w konkursie.

Zwycięskie projekty wszystkich trzech finalistów zostaną zaprezentowane w formie wystawy w ramach VI Międzynarodowego Festiwalu Miłośników Fotografii Analogowej VINTAGE PHOTO FESTIVAL.

W ramach organizacji wystaw nagrodzonym finalistom konkursu Organizator zapewni między innymi:
– pokrycie kosztów produkcji prac wchodzących w skład projektu albo transport i transport zwrotny oprawionych prac do określonej kwoty ustalonej w odrębnej umowie;
– montaż i demontaż wystawy;
– refundację kosztów podróży do sumy ustalonej w odrębnej umowie;
– dwa noclegi dla jednej osoby podczas głównego weekendu festiwalowego.

Postanowienia dotyczące organizacji wystaw indywidualnych przez Organizatora zostaną ustalone w umowach podpisanych pomiędzy Organizatorem a Finalistami Konkursu po rozstrzygnięciu Konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://vintagephotofestival.com/konkurs/regulamin-konkursu