Wielkopolska Press Photo

Wielkopolska Press Photo do 31 października 2020


Zgłoszenia do 31 października 2020. Konkurs Wielkopolska Press Photo jest doroczną konfrontacją dokonań fotoreporterów województwa wielkopolskiego. Wywołuje liczne dyskusje o roli fotografii w praktyce dziennikarskiej i stwarza forum prezentowania ich dorobku. Do przewodniczenia Jury w tym konkursie zapraszamy największych polskich i zagranicznych fotoreporterów takich jak W. Krassowski, Ł. Trzciński, M. Forecki, A. Zygmuntowicz, Ch. Niedenthal, Mindaugas Kavaliauskas, Sergey Maksimishin czy Wojciech Grzędziński. Częstymi laureatami konkursu są wybitni wielkopolscy fotoreporterzy, odnoszący sukcesy również na arenie ogólnopolskiej, ale także nagrody w nim zdobywają nieznani szerszej publiczności fotografujący dziennikarze z małych miejscowości.

1. W konkursie biorą udział osoby mieszkające lub pracujące w woj. wielkopolskim.
2. Zdjęcia mogą pochodzić z dowolnego regionu Polski lub świata.
3. Osoby nie mieszkające lub pracujące w woj. wielkopolskim. mogą brać udział w konkursie, ale tylko pod warunkiem nadesłania prac wykonanych w Wielkopolsce.
4. Do konkursu można zgłaszać zdjęcia wykonane w IV kw 2019 r oraz w całym 2020 r w pięciu kategoriach tematycznych:
– Wydarzenia, – Człowiek i jego pasje, – Życie codzienne, – Sport, – Przyroda i ekologia
Każdy autor może przysłać maksymalnie po trzy prace w każdej kategorii (zestaw liczony jest jako jedna praca).
5. W konkursie przyznawana jest główna nagroda Grand Prix – 2 000. zł.za fotografię lub zestaw zdjęć o najwyższej wartości informacyjnej, merytorycznej i technicznej, nie pozbawionej oryginalnej wizji autora, a wykonanej przy zachowaniu etycznych kanonów zawodu fotoreportera. Zdjęcie do głównej nagrody Grand Prix zostanie wybrane spośród wszystkich prac nadesłanych na konkurs.
6. Oprócz nagrody głównej przyznane zostanie po jednej nagrodzie w poszczególnych kategoriach tematycznych osobno za zdjęcia pojedyncze – 500 zł i osobno za zestaw – 1000 zł. W uzasadnionych przypadkach któraś z nagród może nie zostać przyznana.
7. Oprócz nagród w każdej kategorii mogą zostać przyznane wyróżnienia fundowane przez partnerów organizacyjnych konkursu. Partnerzy nie mają wpływu na procedurę przyznawania wyróżnień ani na to, kto je otrzyma.
8. Niezależnie od werdyktu Jury, partnerzy organizacyjni mają prawo wybranemu autorowi przyznać Nagrodę Specjalną.
9. Dana fotografia może zostać zgłoszona do konkursu tylko raz i tylko do jednej kategorii, czyli fotografia zgłoszona w zdjęciach pojedynczych nie może stanowić równocześnie części składowej zestawu. Zestawy powinny liczyć od 3 do 9 zdjęć. Jury ma prawo ingerencji w układ i ilość zdjęć w zestawie.
10. Jury może wybrać z zestawu zdjęcie i traktować je jako pojedyncze – niekoniecznie zachowując zgodność kategorii. W uzasadnionych przypadkach jury ma prawo przenieść zdjęcia z kategorii, do której je nadesłano, do bardziej odpowiedniej. Jury może zdecydować, że w danej kategorii nie kwalifikuje do nagród i wyróżnień ani jednego zdjęcia.
11. Wszystkie fotografie zgłaszane na konkurs przyjmowane będą wyłącznie w wersji cyfrowej:
a). rozdzielczość – 300 dpi, długość dłuższego boku: co najmniej 20-21 cm (2600px).
b). Zdjęcia należy zgłaszać przy pomocy formularza znajdującego się na stronie: www.wbp.poznan.pl >>> Dane osobowe autorów nie są ujawniane członkom jury.
12. Ostateczny termin dostarczenia prac do organizatora –31 października 2020 r.
13. Za zgłoszenie zdjęć do konkursu organizatorzy pobierają „wpisowe’ – 30,00 złotych. Wpłaty należy dokonać za pomocą w/w formularza lub bezpośrednio na konto WBPiCAK: 89 1500 1621 1216 2000 8820 0000 (tytuł wpłaty: „press”).
14. Zgłoszone do udziału w konkursie prace oceniać będzie profesjonalne Jury.
15. Wyniki pracy Jury zostaną bezzwłocznie po jej zakończeniu opublikowane na stronie internetowej organizatora.
16. Nagrody zostaną wręczone autorom podczas otwarcia wystawy pokonkursowej w listopadzie 2020 r. Wszyscy uczestnicy otrzymają katalog. Wystawa będzie następnie prezentowana w ramach Objazdowej Galerii Wielkopolskiej Fotografii w domach kultury i bibliotekach woj. wielkopolskiego.
17. Wszystkie nadesłane zdjęcia zostaną zarchiwizowane w bazie zdjęć dokumentujących życie Wielkopolski, a ich ewentualne wykorzystanie do innych celów niż promocja konkursu, będzie możliwe z zachowaniem pełni praw autorskich.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/wielkopolska-press-photo/press-2020/