Biennale Fotografii Górskiej

XXIII Biennale Fotografii Górskiej do 10 czerwca 2024


Zgłoszenia do 10 czerwca 2024. Organizator: Jeleniogórskie Centrum Kultury.

Warunki udziału:
1. Udział w konkursie mogą brać wszyscy fotografujący.
2. Każdy autor może nadesłać do 10-ciu prac. Zestawy wielozdjęciowe (max. do 5 fotografii) będą traktowane jako
jedna praca pod warunkiem wyraźnego ich oznaczenia.
3. Technika prac dowolna.
4. Format powinien być nie mniejszy niż 24×30 cm ( z wyjątkiem odbitek kontaktowych – min. 6×9 cm ). Fotografie
powinny być nie oprawione – jedynie w przypadku odbitek kontaktowych dopuszcza się możliwość oprawy w
cienkie passepartout o wymiarach nie mniejszych niż 24×30 cm.
5. Format prac nie może przekraczać 50x70cm.
6. Prace nie mogą być podklejane na płytach PCV bądź na płytach foamboard.
7. Do zdjęć należy dołączyć pliki z zapisem fotografii (w rozdzielczości 300 dpi na dowolnym nośniku) .
8. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać na odwrocie, podając numer kolejny zgodny z kartą zgłoszenia, tytuł
pracy, imię i nazwisko oraz dokładny adres zamieszkania.
9. Na fotografiach tworzących zestaw należy dodatkowo podać schemat układu zdjęć.
10. Udzial w konkursie jest bezpłatny

Nagrody:

• Grand Prix: 6.000 zł
• I nagroda: 2.500 zł
• II nagroda: 1.500 zł
• nagroda specjalna: wystawa indywidualna na XXIV Biennale Fotografii Górskiej

Strona konkursu fotograficznego: http://biennalefotografiigorskiej.blogspot.com/