Zabytkowa architektura wsi opolskiej

“Zabytkowa architektura wsi opolskiej” do 30 czerwca 2022


Zgloszenia do 30 czerwca 2022. Organizatorem konkursu fotograficznego jest Muzeum Wsi Opolskiej w Opolu przy współudziale:
Polskiego Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawczego – Oddział Opole Związku Polskich Artystów Fotografików – Oddział Opolski.

CEL KONKURSU
1. Propagowanie idei ochrony zabytków budownictwa wiejskiego poprzez bezpośredni kontakt z zabytkami kultury materialnej.
2. Gromadzenie i prezentacja materiałów dokumentujących zabytki budownictwa wiejskiego województwa opolskiego.
3. Rozwijanie osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych w zakresie fotografii.

W konkursie może wziąć udział każdy autor, który dostarczy nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 zdjęć wykonanych analogowo lub cyfrowo w technice czarno-białej lub barwnej; format odbitek powinien mieć format 20 cm x 30 cm.

Nagrody:

Komisja Konkursowa przyzna autorom najlepszych prac następujące nagrody ufundowane przez Organizatora:
a) w kategorii dzieci zostaną przyznane bony o wartości:
I nagroda 400 zł,
II nagroda 350 zł,
Ill nagroda 300 zł,
3 wyróżnienia po 150 zł,

b) w kategorii dorośli:
I nagroda 700 zł,
II nagroda 550 zł,
Ill nagroda 450 zł,
3 wyróżnienia po 200 zł.

Strona konkursu fotograficznego: https://muzeumwsiopolskiej.pl/xxvii-konkurs-fotograficzny-zabytkowa-architektura-wsi-opolskiej-2022/