kwiaty-polne-dla-poleglych-w-bitwie-warszawskiej-1920

Kwiaty polne dla poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 do 5 sierpnia 2020


Zgłoszenia do 5 sierpnia 2020. Wspólnie świętujmy 100. rocznicę Bitwy Warszawskiej – tymi słowami Mariusz Błaszczak, Minister Obrony Narodowej zachęca już dziś do udziału w uroczystościach, które mają upamiętnić jedną z najważniejszych bitew w historii świata.

W tym roku przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, określanej jako 18. decydująca bitwa w dziejach świata. Dla ówczesnej – odradzającej się po latach niewoli – Polski był to moment szczególny. W godzinie próby cały naród stanął do walki, by bronić z trudem wywalczonej wolności. Zwycięstwo, nazywane Cudem nad Wisłą, stało się spoiwem dla kolejnych pokoleń Polaków.

15 sierpnia 2020 przypada Święto Wojska Polskiego, które jest hołdem dla Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Święto zostało wprowadzone ustawą Sejmu z 30 lipca 1992 roku i upamiętnia Zwycięską Bitwę Warszawską 1920 roku. Jednym ze świąt przypadających na dzień 15 sierpnia jest uroczystość kościelna Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny, popularne także jako Matki Boskiej Zielnej. W Polsce i innych krajach europejskich tego dnia czci się Matkę Boską Wniebowziętą uznaną za patronkę ziemi i roślinności.

Tak więc dlatego, Fundacja Ogród Edukacji zaprasza do udziału w ogólnopolskim konkursie fotograficznym „ Kwiaty polne dla poległych w Bitwie Warszawskiej 1920 roku”

Celem konkursu jest godne upamiętnienie militarnego sukcesu naszych bohaterskich przodków. Kultywowanie pamięci o Bitwie Warszawskiej. Podtrzymywanie tradycji narodowej i pielęgnowanie polskości oraz świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Kształtowanie postaw patriotycznych. Rozwijanie szacunku wobec dokonań́ poprzednich pokoleń́. Rozbudzanie zainteresowania przyrodą, kulturą i tradycją naszej Ojczyzny. Rozwijanie inwencji twórczej i kreatywności. Propagowanie sztuki fotografowania, jednej z form artystycznego wyrazu, jako środka komunikacji międzyludzkiej.

Nagrody:

Zwycięzcy otrzymają̨ atrakcyjne nagrody rzeczowe. Po zakończeniu konkursu odbędzie się̨ wystawa online prac konkursowych.

Strona konkursu fotograficznego: http://fundacjaogrodedukacji.pl/