Biennale Fotografii ZABYTKI

Biennale Fotografii ZABYTKI do 31 października 2022


Zgłoszenia do 31 października 2022. Zamojskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza do udziału w XXVIII edycji Międzynarodowego Biennale Fotografii ZABYTKI.

Międzynarodowe Biennale Fotografii „Zabytki” ma na celu prezentację osiągnięć twórczych w dziedzinie fotografii zabytków materialnych.

Dla potrzeb konkursu, za podstawę określenia zabytku, przyjmuje się wykładnię: „ZABYTEK – nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową” .

Tematem przewodnim bieżącej edycji konkursu są: „Zabytki Świata”. Nadesłane na konkurs prace mogą dotyczyć zabytków zlokalizowanych w dowolnym kraju.

Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich fotografujących, amatorów i profesjonalistów z całego świata i w każdym wieku. Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą brać udział obywatele polscy oraz cudzoziemcy, pod warunkiem spełnienia przez nadesłane prace wszystkich wymogów formalnych i technicznych.

Nagrody:

I nagroda: album oraz nagroda pieniężna
II nagroda: album oraz nagroda pieniężna
III nagroda: album oraz nagroda pieniężna

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ztf.pl/konkursy/554,4,rusza-xxviii-miedzynarodowe-biennale-fotografii-zabytki