BUP Book Award

BUP Book Award do 12 maja 2024


Zgłoszenia do 12 maja 2024. Organizowany od 2020 roku, konkurs BUP Book Award skierowany jest do wszystkich fotografów na całym świecie. Jego celem jest przeniesienie projektu fotograficznego lub artystycznego, ale bazującego na fotografii, na formę książki. Tematyka projektów jest dowolna. Technika, w której pracują uczestnicy również nie ma znaczenia. Najważniejsza jest historia, którą opowiadają. Spośród wielu konkursów na książkę fotograficzną, BUP Book Award wyróżnia się tym, że nie trzeba na niego nadsyłać makiet książki czy też ich wersji pdf. Zaprojektowanie książki jest jednym z elementów składowych nagrody. Wydawcy BLOW UP PRESS lubią być włączeni do projektu jeszcze na jego finalnym etapie, by razem z artystą wypracować koncepcję książki. Organizatorzy czekają na surowy materiał wsparty bardzo dokładnym opisem projektu.
Wszystkie zgłoszone, zweryfikowane i zaakceptowane zgłoszenia zostaną poddane ocenie przez międzynarodowe jury złożone z osób zawodowo związanych z książkami fotograficznymi. Na bazie głosów jury powstanie krótka lista projektów, które zdaniem jurorów mają największy potencja na udaną książkę fotograficzną. Z tej listy wydawcy BLOW UP PRESS wyłonią laureata bądź laureatkę nagrody głównej.

Nagrody:

Nagrodą główną BUP Book Award jest podpisane profesjonalnego kontraktu wydawniczego z wydawnictwem BLOW UP PRESS. W jego ramach wydawnictwo poniesie koszty związane z zaprojektowaniem, wydaniem, dystrybucją i promocją książki fotograficznej laureata. Laureat może też liczyć na 10% honorarium autorskiego od sprzedaży oraz 30 egzemplarzy gotowej książki.

Strona konkursu fotograficznego: https://blowuppress.eu/pages/bup-book-award-2024