dziela-mistrzow-inspiracja-wspolczesnej-fotografii-2020

Dzieła Mistrzów Inspiracją Współczesnej Fotografii do 5 grudnia 2020


Zgłoszenia do 5 grudnia 2020. Organizator: Dzielnicowy Dom Kultury „Bronowice” w Lublinie

Konkurs adresowany jest do młodzieży w wieku 13 – 25 lat.

Cele konkursu:
– pogłębienie wiedzy na temat twórczości wybranego artysty oraz analiza jego dzieła w sposób zindywidualizowany i kreatywny;
– rozwijanie kultury i wrażliwości wizualnej oraz aktywności twórczej młodzieży.

Realizacja zadania:
– wykonanie fotografii inspirowanej dziełem mistrza uznanego za wybitnego przedstawiciela swojej epoki w dziedzinie sztuk wizualnych (malarstwo, grafika, rzeźba, fotografia, film) z wykorzystaniem współczesnych modeli i przedmiotów;
lub
– fotografia wybranego dzieła i jej obróbka komputerowa.

Nagrody:

Komisja konkursowa wybierze spośród wszystkich prawidłowych zgłoszeń laureatów konkursu oraz prace zakwalifikowane do wystawy pokonkursowej. Laureaci otrzymają statuetkę, dyplom oraz pamiątkowe upominki, a autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy dyplom.

Termin wernisażu wystawy pokonkursowej podany zostanie na stronie internetowej Organizatora www.ddkbronowice.pl w zakładce Konkursy.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika przez organizatorów w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.ddkbronowice.pl/konkursy/xiii-miedzynarodowy-konkurs-fotograficzny-dziela-mistrzow-inspiracja-wspolczesnej-fotografii