Fotofestiwal Open Call

Fotofestiwal Open Call do 20 grudnia 2021


Zgloszenia do 20 grudnia 2021. Nabór do Programu Otwartego to szansa na pokazanie swoich prac widzom Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi w dniach 9-26.06.2022. Szukamy artystów i artystek o wyjątkowej osobowości i projektów prezentujących odważne wizje. Nabór w tej kategorii jest otwarty – bez ograniczeń tematycznych i wiekowych. Do jury zapraszamy specjalistów z najważniejszych na świecie mediów i instytucji fotograficznych. Wśród nadesłanych projektów jury wybierze w tej kategorii pięć, które, przy współpracy z kuratorami Fotofestiwalu, zostaną zaprezentowane w formie wystawy.

W tym roku zdecydowaliśmy o dodaniu jednej kategorii, która nawiązuje do głównego tematu programu kuratorskiego festiwalu. Jeden projekt z tej kategorii zostanie wybrany przez jury do zaprezentowania w formie wystawy. Szukamy projektów artystycznych i społecznych, których głównym tematem jest społeczność, wspólnota, ale także utopia, lokalność, współpraca i integracja.

Koncepcja kuratorska: Nie byłoby ludzkości, gdyby nie wspólnotowe myślenie. Wspólnota daje nam poczucie tożsamości i przynależności, nadaje sens i tworzy podstawy społeczne. W płynnej nowoczesności XXI wieku coraz częściej szukamy korzeni wspólnotowości. Poszukujemy realnych, pierwotnych więzi, nieopartych wyłącznie na zastanych, anachronicznych wartościach, na postfeudalnych, kapitalistycznych, religijnych i narodowych strukturach. Na czym opierają się współczesne wspólnoty? Jak ewoluują te tradycyjne? Czy rozwój technologiczny jest szansą, czy zagrożeniem dla nich? Co jest utopią, a co realną możliwością w poszukiwaniu wspólnoty idealnej? Jakich głosów brakuje w narracjach o naszych wspólnotach? I w końcu, w jaki sposób dziś tworzyć społeczność opartą o szacunek dla różnorodności? Te i inne problemy będą poruszały wystawy, projekty, dyskusje przygotowane przez kuratorów, artystów, naukowców i ekspertów zaproszonych do współtworzenia 21. edycji Fotofestiwalu w Łodzi.

Nagrody:

– wystawę 6 finałowych projektów podczas Fotofestiwalu w Łodzi (9-26 czerwca, ponad 20.000 widzów)
– wynagrodzenie artystyczne (1800 zł)
– zakwaterowanie na weekend otwarcia festiwalu (4 noce)
– pokrycie kosztów przyjazdu (do 900 zł)
– budżet na produkcję prac (2000 zł)

Strona konkursu fotograficznego: http://fotofestiwal.com/2021/open-call/