geografia-proces-forma-obiekt-2021

„Geografia – proces, forma, obiekt” do 15 stycznia 2021


Zgłoszenia do 15 stycznia 2021. Uczestników i sympatyków Konkursu Fotograficznego „Geografia – proces, forma, obiekt” serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii prac laureatów i wyróżnionych w ósmej edycji. Planowana na drugą połowę kwietnia wystawa prac w gmachu Wydziału Nauk Geograficznych nie odbędzie się w bieżącym roku.

Chcielibyśmy również zaprosić do udziału w kolejnej, dziewiątej już edycji konkursu, odbywającego się pod honorowym patronatem Dziekana Wydziału Nauk Geograficznych – dr. hab. Bogdana Włodarczyka, prof. UŁ.

Regulamin i karta zgłoszeniowa są już dostępne. Najlepsze prace, wzorem lat ubiegłych, zostaną nagrodzone i zaprezentowane na stronie internetowej Wydziału Nauk Geograficznych Uniwersytetu Łódzkiego oraz przedstawione na imprezie organizowanej w Światowym Dniu Geografa na wiosnę 2021 roku. Każde zdjęcie będzie opatrzone nazwiskiem autora i nazwą szkoły (uczelni), do której uczęszcza. Będziemy też dążyć do tego, żeby najlepsze zdjęcia zostały zaprezentowane na wystawie na Wydziale Nauk Geograficznych UŁ. Dotychczasowe edycje Konkursu (oprócz ostatniej, kiedy na przeszkodzie stanęła epidemia Covid-19) były zwieńczone taką wystawą. Uczestnicy konkursu nie ponoszą żadnych wydatków związanych ze zgłaszaniem zdjęć, nagrodami czy prezentacją najlepszych dzieł na wystawie.

Zachęcamy do zapoznania się z sugestiami Jury i Komitetu Organizacyjnego, zaproponowanymi po zakończeniu jednej z poprzednich edycji konkursu. Uwagi te z jednej strony uzasadniają wybory dokonane przez Jury, a z drugiej strony miały i mają stanowić wskazówkę dla uczestników kolejnych edycji konkursu.

Strona konkursu fotograficznego: https://geo.uni.lodz.pl/pl/popularyzacja/konkurs-geografia-proces-forma-obiekt