Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI

IV Biennale Fotografii DEFINICJA PRZESTRZENI do 30 września 2020


Zgłoszenia do 30 września 2020. DEFINICJA PRZESTRZENI/SPACE DEFINITION 2020 nawiązuje do idei i tradycji fotografii krajobrazowej Kieleckiej Szkoły Krajobrazu, lecz – uwzględniając gwałtowność zmian nowoczesnego świata – poszerza zakres tematyczny prac również o inne, poza naturą, przestrzenie, w których funkcjonuje współczesny człowiek: miejską, industrialną oraz prywatną – osobistą.

Celem Organizatorów jest integracja tych artystów fotografików, którzy w swojej twórczości podejmują próby twórczego zdefiniowania takich przestrzeni, oraz szeroka konfrontacja ich dzieł na wystawie pokonkursowej i w wydawnictwie jej towarzyszącym. Międzynarodowy wymiar Biennale ma na celu pokazanie obrazów świata przefiltrowanego poprzez indywidualne spojrzenia twórców z różnych kręgów kulturowych.

W obszarze zdecydowanie fotograficznego charakteru Biennale stworzyliśmy również kategorię video art – dla tych, którzy pełniej wypowiadają się poprzez ruchome obrazy.
Naszym celem jest wspólne stworzenie panoramy przenikających się krajobrazów natury i kultury, określających przestrzeń naszej współczesnej rzeczywistości – tej, w której wspólnie żyjemy.

Nagrody:

• Nagroda Prezydenta Miasta Kielce: 5.000 zł
• Nagroda BWA w Kielcach: 2.000 zł
• Nagroda Wodociągów Kieleckich: 1.500 zł
• Nagroda BWA w Kielcach w kategorii video: 1.500 zł
• Nagroda specjalna Fundacji im. Kieleckiej Szkoły Krajobrazu: 2.000 zł za fotografię polskiego krajobrazu
• 5 wyróżnień w postaci medali

Strona konkursu fotograficznego: https://www.bwakielce.art.pl/ogloszenia/4-iv-miedzynarodowe-biennale-fotografii-definicja-przestrzenispace-definition-2020