Etnoklimaty

Etnoklimaty do 30 września 2021


Zgłoszenia do 30 września 2021. Muzeum Etnograficzne w Toruniu ogłosiło jubileuszową 10. edycję konkursu fotograficznego „Etnoklimaty”.

Celem konkursu jest fotograficzna rejestracja tematów związanych z kulturami tradycyjnymi i ludowymi, wielokulturowością, współczesnymi przejawami tradycji, kulturami lokalnymi i regionalnymi, subkulturami, a także kulturą popularną. Organizatorzy zachęcają do poszukiwania interesujących przejawów codzienności również w czasie pandemii, w dobie izolacji społecznej i licznych ograniczeń w podróżowaniu.

Aby wziąć udział w konkursie, należy na adres promocja@etnomuzeum.pl przesłać zdjęcia wraz z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym. Uczestnik może zgłosić maksymalnie 5 pojedynczych fotografii kolorowych lub czarno-białych.

Nagrody:

• I miejsce: 2.000 zł
• II miejsce: 1.000 zł
• III miejsce: nagroda rzeczowa
• nagroda specjalna: voucher o wartości 500 zł na zakupy w sklepie fotograficznym – nagroda za najlepsze zdjęcie wykonane przez absolwenta Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Prace zwycięskie i zakwalifikowane przez Jury znajdą się na pokonkursowej wystawie plenerowej przygotowanej przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. Ekspozycji towarzyszyć będzie również jubileuszowy katalog.

Strona konkursu fotograficznego: http://etnomuzeum.pl/etnoklimaty/