Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz górski”

Konkurs Fotograficzny im. Jana Sunderlanda „Krajobraz górski” do 10 maja 2024


Zgloszenia do 10 maja 2024. Tematem konkursu jest „Krajobraz górski”.

Cele i założenia programowe
– utrwalenie w fotografii piękna krajobrazu górskiego
– zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym
– popularyzacja fotografii górskiej poprzez organizowanie wystaw krajowych i zagranicznych
– gromadzenie najciekawszych fotografii krajobrazu gór

Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy z kraju i zagranicy.

Każdy zgłaszający do konkursu może nadesłać maksymalnie cztery prace. Wieloobrazowe zestawy o tej samej kompozycji – należy wyraźnie zaznaczyć w karcie, że jest to jeden temat – będą traktowane jako jedno dzieło.

Fotografie mogą być wykonane dowolną techniką, ich format nie może być mniejszy niż 24 x 30 cm. Do powiększenia należy dołączyć wglądówki do celów poligraficznych (w formie elektronicznej jpg/tif).

Nagrody:

10 000 zł
3500 zł
1000 zł – Nagroda Burmistrza Nowego Targu

Strona konkursu fotograficznego: https://www.mck.nowytarg.pl/artykul/-281