O Złotą Rotundę Cieszyńską

Konkurs Fotograficzny „O Złotą Rotundę Cieszyńską” do 22 grudnia 2023


Zgłoszenia do 22 grudnia 2023. Zapraszamy do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Fotograficznym
„O Złotą Rotundę Cieszyńską”.

CELE KONKURSU:
– Popularyzowanie fotografii, promowanie utalentowanych fotografów,
– Stworzenie platformy do konfrontacji, doskonalenia warsztatu artystycznego i integracji środowisk
twórczych.
– Promocja Cieszyna i Śląska Cieszyńskiego.

Uczestnicy konkursu nadsyłają tylko jedną fotografię w kategorii – PEJZAŻ.

Temat prac – pejzaż. Fotografie z terenu Cieszyna i Ziemi Cieszyńskiej będą kandydować
do dodatkowej Nagrody Specjalnej. Druga Nagroda Specjalna (wyróżnienie) zostanie przyznana twórcy
będącemu członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego (w tym przypadku prosimy autorów
o dołączenie oświadczenia o przynależności do ZNP).

Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do wszystkich osób pełnoletnich, bez względu
na ich przynależność do związków i stowarzyszeń twórczych.

Nagrody:

łączna wartość nagród wynosi 2000 zł

Strona konkursu fotograficznego: http://znp.cieszyn.pl/