Konkurs fotograficzny Party Hard

Konkurs fotograficzny Party Hard – do 31 marca 2019


Zgłoszenia do 31 marca 2019. CRZ Krzywy Komin zaprasza artystów sztuk pięknych do wzięcia udziału w otwartym konkursie. Celem wydarzenia jest wyłonienie prac o wysokich walorach artystycznych oraz zaprezentowanie ich szerszej publiczności. Czekamy na prace zrealizowane w dowolnej technice plastycznej (tj. malarstwo, rysunek, ilustracja, grafika, fotografia, komiks, rzeźba, instalacja) o dowolnym temacie. Każdy z uczestników może zgłosić 3 prace. Najlepsze z nich trafią na wystawę (P)Arty Hard, której wernisaż odbędzie się 18 maja w CRZ Krzywy Komin podczas tegorocznej Nocy Muzeów we Wrocławiu. W trakcie trwania wernisażu jury wytypuje osobę, która będzie mogła zrealizować w przestrzeni Krzywego Komina wystawę indywidualną oraz otrzyma nagrodę rzeczową w postaci czytnika e-book. Dodatkowo każda z osób odwiedzających wystawę, nie tylko w dniu wernisażu, ale i przez cały okres jej trwania będzie mogła zagłosować na swojego ulubionego twórcę. Trzech z nich o największej liczbie głosów również nagrodzimy.

Uczestnikiem Konkursu może być student lub absolwent wyższej szkoły artystycznej lub wydziału o profilu artystycznym innej szkoły wyższej lub uczeń liceum o profilu artystycznym albo czynny artysta.

Przedmiotem konkursu są prace z zakresu sztuk wizualnych (malarstwo, rysunek, ilustracja grafika, fotografia, komiks, rzeźba, instalacja).

Organizator powołuje Jury Konkursu, które będzie kwalifikować prace na Wystawę Finałową, a także wyłoni autora najciekawszych prac – laureata.

Konkurs odbywa się w dwóch etapach: I etap – kwalifikacja prac do Wystawy Finałowej (P)Arty Hard na podstawie elektronicznych reprodukcji; II etap – publikacja prac na Wystawie Finałowej, a także wyłonienie laureata konkursu oraz przyznanie nagrody publiczności.

Nagrody:

Dla osób wyróżnionych w głosowaniu publiczności zostaną przyznane nagrody w postaci voucherów na wybrane warsztaty w CRZ Krzywy Komin. Odpowiednio dla osoby, która zyska największą liczbę głosów voucher w wysokości – 150 zł, druga osoba w kolejności otrzyma bon o wartości – 100 zł, a trzecia 50 zł.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.krzywykomin.pl/wydarzenia/konkurspartyhard/