Ladek Mountain Photo Award

Ladek Mountain Photo Award do 30 czerwca 2023


Zgloszenia do 30 czerwca 2023. Razem z kolektywem RAV.A Stories przygotowaliśmy dla Was coś, czego w Lądku jeszcze nie było, a co w zasadzie od lat zajmowało nam myśli. Przedstawiamy nowy, bardzo ważny punkt programu Festiwalu Górskiego – konkurs fotograficzny LaMPA, czyli Ladek Mountain Photo Award!

To świetna okazja, żeby zwrócić uwagę na chwile, które przeżywamy w górach. Od zachwytu nad przyrodą, krajobrazem, fauną i florą po piesze wędrówki, wspinaczkę oraz poznawanie okolicznych tradycji i kultury.
Celem konkursu jest ukazanie różnorodności górskiego świata w całym jego spektrum, uchwyconych na Waszych fotografiach. Wspólnie z Jury wyłonimy najlepsze zdjęcia, by później spotkać się na gali finałowej i razem zachwycić się tym górskim światem!

Kategorie konkursowe:
Pejzaż – zdjęcia krajobrazowe przedstawiające piękno natury gór i rejonów górskich,

Społeczność i kultura górska – zdjęcia przedstawiające szeroko pojętą kulturę górską z różnych stron świata (tradycje, zwyczaje, obrzędy, święta, uroczystości oraz życie codzienne grup społecznych, etnicznych, ludzi zamieszkujących góry i rejony górskie, i ich relacje z naturą gór),

Eksploracja i przygoda – zdjęcia przedstawiające wszelkie formy aktywnego spędzania czasu w górach, w tym sporty górskie uprawiane amatorsko i zawodowo; kategoria obejmuje również zdjęcia związane z podejmowaniem wyzwań, pionierską działalnością człowieka w górach, jaskiniach i rejonach górskich,

Seria – to spójny, maksymalnie 8-zdjęciowy materiał o dowolnej tematyce w kontekście górskim opowiadający o miejscach, ludziach czy wydarzeniach. Zdjęcia w tej kategorii mają charakter poznawczo informacyjny i mogą mieć dowolną formę fotograficzną (w tym reportaż, dokument, seria portretów, pejzaży etc.)

Osobną kategorią w konkursie jest kategoria „Young”, która tematycznie zawiera w sobie treści z powyższych kategorii.

Do kategorii „Young” zdjęcia mogą nadesłać osoby, które do dnia upływu terminu nadsyłania zgłoszenia ukończyły 13 lat, a nie ukończyły lat 18. Do tej kategorii uczestnicy mogą dokonywać zgłoszeń jedynie za pisemną zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, dołączoną w formie skanu lub zdjęcia do zgłoszenia.

Nagrody:

Organizator przyzna laureatom Konkursu następujące nagrody:
1) Grand Prix Konkursu: 1500 zł, Warsztaty RAV.A Stories
2) kategoria „ Pejzaż”: I Nagroda -1000 zł, Konsultacje Eksperckie z RAV.A Stories,
3) kategoria „Społeczność i kultura górska”: I Nagroda – 1000 zł, Konsultacje Eksperckie z RAV.A Stories
4) kategoria „Eksploracja i przygoda”: I Nagroda – 1000 zł, Konsultacje Eksperckie z RAV.A Stories
5) Kategoria „Seria”: I Nagroda – 1000 zł, Konsultacje Eksperckie z RAV.A Stories
6) Kategoria „Young” – nagrody rzeczowe, Konsultacje Eksperckie z RAV.A Stories
7) „Nagroda Publiczności”: 1000 Konsultacje Eksperckie z RAV.A

Strona konkursu fotograficznego: https://www.festiwalgorski.pl/lampa/