Latające cuda natury

„Latające cuda natury” do 17 sierpnia 2021


Zgłoszenia do 17 sierpnia 2021. Organizatorem konkursu jest Centrum Edukacji Ekologicznej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Jarocinie.

CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE
•utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania,
•zaprezentowanie dążeń i osiągnięć twórczych w tematyce określonej hasłem programowym,
•popularyzacja fotografii przyrodniczej poprzez organizowanie wystaw,
•upowszechnianie i popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki.

Celem konkursu jest utrwalenie w fotografii unikalnego piękna zwierząt, które posiadają umiejętność latania.

Nagrody:

• I miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 1.000 zł oraz statuetka „Złota Wiewióra”
• II miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 500 zł oraz statuetka „Ruda Wiewióra”
• III miejsce: nagroda rzeczowa o wartości 300 zł oraz statuetka „Wiewióra Czarna”

Strona konkursu fotograficznego: http://kultura-jarocin.pl/konkursy/