Poznańska Nagroda Fotograficzna

Poznańska Nagroda Fotograficzna do 4 września 2023


Zgłoszenia do 4 września 2023. Rewolucja cyfrowa w fotografii sprawiła, że od dwóch dekad liczba osób używających tego medium w sposób twórczy wzrosła lawinowo. Doskonale to widać na przykładzie fotografii dokumentalnej i prasowej. Mimo kryzysu prasy tradycyjnej, fotografów aktywnych w przestrzeni publicznej jest wielokrotnie więcej niż dekadę, czy dwie temu. Możliwość publikowania w internecie (social media), stała się dla autorów wystarczającym motywatorem do podtrzymania, ale też rozwoju fotodokumentu. Od przynajmniej dekady widoczne jest zjawisko przenoszenia się tego typu fotografii z prasy do konkursów fotograficznych, książek, festiwali i wystaw indywidualnych.

Dla wielu fotografów specyficzny sposób używania fotografii, w którym istotna jest wrażliwość na ważne wydarzenia, istotne zjawiska i otoczenie społeczne, a także na drugiego człowieka i jego problemy, stał się podstawowym wyborem twórczym.

Efektem tej aktywności jest bardzo duża liczba projektów fotograficznych. Niestety nie każdy z nich znajduje, adekwatną do ich wartości dokumentalnej i artystycznej, możliwość dotarcia do szerszej publiczności. Dystrybucja twórczości fotograficznej uległa silnemu rozproszeniu, w wyniku czego żyje krótko i w niszach. Dotkliwy jest dziś brak platform, które by temu rozproszeniu i zapomnieniu zapobiegały.

​„Poznańska Nagroda Fotograficzna” chce stać się jedną z takich platform. Kierujemy ją do wrażliwych społecznie fotografów w aglomeracji poznańskiej i w całym kraju.

Poprzez nagradzanie, wystawienie i publikacje najlepszych prac PNF pragnie budować istotny i trwały zapis, dokumentujący życie codzienne, przemiany społeczne i ekonomiczne w Polsce, a jednocześnie stworzyć ważne miejsce konfrontacji i promocji twórczości fotograficznej. W części poznańskiej konkursu będziemy wyróżniać prace o charakterze reporterskim, będące zapisem dokumentalnym lokalnej współczesności. ​W części ogólnopolskiej istotne będą dla nas, prócz powyższych, autorskie wypowiedzi fotograficzne, w różnorodnych konwencjach fotograficznych. W obu kategoriach nagradzać będziemy materiały z uwzględnieniem takich cech jak: spójność wizualna i wysoki poziom edycji.

Kategoryzowanie nagród w kolejnych edycjach PNF, oparte będzie na faktycznej aktywności fotografów i dotyczyć obszarów tematycznych przez nich eksploatowanych. W części poznańskiej będą to corocznie inne kategorie: w 2023r. wydarzenia, w kolejnych latach – życie codzienne i fotografia uliczna, ludzie, kultura, środowisko i pejzaż itd.. W części ogólnopolskiej formuła będzie związana z różnorodnymi strategiami dokumentalnymi twórców używających fotografii jako medium. W 2023r. hasłem przewodnim tej części PNF są „czułe narracje”.

Strona konkursu fotograficznego: http://www.pnf.poznan.pl/