W obiektywie

„W obiektywie” do 22 marca 2022


Zgłoszenia do 22 marca 2022. Konkurs ma charakter otwarty. Fotografie mogą nadsyłać autorzy lub instytucje występujące w ich imieniu. Do konkursu zapraszamy twórców powyżej 16 roku życia.

Do konkursu można zgłosić max. 5 fotografii w formie wydruków bez oprawy, oznaczone z tylnej strony godłem i tytułem. Fotografie mogą tworzyć cykl lub być osobnymi dziełami. Jednym z warunków zakwalifikowania prac do konkursu jest dobra jakość wydruku.

Minimalny format wydruku 20×30 cm, maksymalny 100×70 cm. Do konkursu mogą być zgłoszone prace wykonane jedynie w roku 2021. Nadesłane prace mogą być kreacją artystyczną lub mogą dokumentować wydarzenia kulturalne, polityczne, sportowe, życie codzienne, mogą portretować ludzi, utrwalać przyrodę i architekturę.

Nagrody:

Nagroda I — 1600 zł
Nagroda II — 1300 zł
Nagroda III — 1000 zł
Nagroda Prezydenta Miasta Kalisza (za najlepsze zdjęcie natury) — 900 zł
Nagroda Dziekana WPA w Kaliszu Filia UAM w Poznaniu — nagroda rzeczowa o wartości 900 zł
Nagroda im. Benedykta Jerzego Dorysa (za najlepszy portret) — 800 zł
Trzy wyróżnienia w wysokości 450 zł każde.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.facebook.com/events/316073423814021/?ref=newsfeed