Konkurs fotograficzny 'Tu Mieszkam, Tu fotografuję'

Konkurs fotograficzny 'Tu Mieszkam, Tu fotografuję’ – do 10 czerwca 2019


Zgłoszenia do 10 czerwca 2019. Konkurs ma na celu rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań fotografią – fotograficzna prezentacja tematyki związanej ze wszystkimi aspektami żyoa miasta Trzcianka oraz okolic i utrwalenie za pomocą fotografii.

ZASADY UCZESTNICTWA

1. Konkurs ma charakter otwarty i jest dostępny dla wszystkich fotografujących.
2. Każdy uczestnik może nadesłać nie więcej niż 4 prace. Zestawy wielozdjęoowe nieprzekraczające 10 fotografii będą traktowane jako jedna praca.
3. Zalecany format zdjęć od !5 x21 cm do 40×50 cm. Prace nie mogą być podklejone lub oprawione.
4. Każde zdjęcie należy czytelnie opisać podając: godło autora, numer procy zgodny z numerem na karcie uczestnictwa (w przypadku zestawów – łamany przez numer zdjęda w zestawie), a także rok wykonania oraz tytuł
5. Do nadesłanych prac należy dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną godłem, zawierającą dokładnie i czytelnie wypełnioną kartę uczestnictwa.
6. Prace (w opakowaniach zabezpieczających przed uszkodzeniom) wraz z podpisaną kartą uczestnictwa należy dostarczyć w nieprzekraczalnym temunie do 10.06.2019 roku (data dostarczenia prac do organizatora) pod adres: Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance Dział Animacji Kultury ul. Broniewskiego 7 64-980 Trzcianka z dopiskiem „Tu mieszkam, tu fotografuję”
7. Do udziału w konkursie nie dopuszcza się fotografii. które nie spełniają wymogów technicznych określonych niniejszym regulaminem (bez godła, podpisane imieniem i nazwiskiem, o innych niż wymagane wymiarach, podklejone, bez karty uczestnictwa), zostały dostarczone po ustalonym terminie, naruszają godność osobistą.
8. Jury zadecyduje o zakwalifikowaniu prac na wystawę oraz przyznaniu nagród.
Jury ma prawo ingerować w zestawy i nagradzać pojedyncze zdjęcia wybrane z zestawów. Decyzje jury są ostateczne i niepodważalne. Autorzy prac zakwalifikowanych do wystawy pokonkursowej zostaną telefonicznie poinformowani o terminie uroczystego finału konkursu do końca lipca 2019r.
9. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej lub rzeczowej jest osobiste odebranie jej podczas uroczystego finału konkursu. W uzasadnionych przypadkach autor może upoważnić pisemnie osobę reprezentującą go podczas uroczystości rozdania nagród.
10. Zdjęcia nagrodzone i wyróżnione przechodzą na własność Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury im. K IHakowiczówny w Trzciance z zachowaniem praw autorskich Pozostałe prace będzie można odebrać w siedzibie organizatora w wyznaczonym terminie.
11. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnej reprodukcji prac w celach reklamowych w prasie. Internecie i publikacjach związanych z konkursem, prezentacji pokonkursowej wystawy również poza siedzibą Biblioteki Publicznej i Centrum Kultury w Trzciance.

Strona konkursu fotograficznego: https://www.wbp.poznan.pl/fotografia/konkursy/tu-mieszkam-tu-fotografuje/#Tu%20Mieszkam,%20Tu%20fotografuj%C4%99